FAUST přichází vždy, když je třeba! (říjen, 2019)

Faust

Každý národ i ideologie má svého Fausta, zrovna tak, jako každý mistr má svého ďábla nebo ďábel mistra?! A každý mistr svého učedníka. Doba však pokročila, ďábel v převleku skoro vševědoucího mága o duši a těle lidském, je vpouštěn i do chrámu z nejzasvěcenějších a dovolí si citovat z bible a přednášet o Bohu. A když se skupinka rarachů připlete mezi duše zraněné a smutnící, tak tomu se říká, prosím pěkně: „Peklo na Zemi“.

Ale pozor! Advokát diabolus se bohužel, dokáže i sám obhájit a napsat pravdu uvěřitelnou pro všechny. A běda tomu, kdo se pokouší neuvěřit!! A máme ho tady, kam oko pohlédne, tam je. A je třeba zaplatit daň! Faust.

Mistr nám všem ukázal nejen veliké srdce, ale i to, co za života říci nemohl a nevěděl. Poselství, že i víra může být slepá a ďábel v rukou „vědy“ dokáže být neúprosný. Jednomu vezme, nám všem ještě živým umožní pochopit a mít oči otevřené, uši neslepené, cit jak od Shakespeara.

Tvrdí-li Harry Heine, že každý člověk, tak jako Goethe, má napsat svého vlastního Fausta, pak tím spíše můžeme konstatovat, že každá doba – ideologie, směr i kraj si našla a nachází svého Fausta. Faust už vydržel a ve zdraví přežil interpretaci ateistickou i křesťanskou, materialistickou i ezoterní, katolickou i hegeliánskou, budovatelskou i antropozofickou, jungiánskou, existencialistickou, fenomenologickou, hlubinně – ekologickou, povrchně postmoderní, surrealistickou i socrealistickou. To, že se do něho vešly – samozřejmě za cenu hrubého zjednodušení – i obě hlavní totalitní ideologie 20. století, je pro věčnou univerzálnost faustovského mýtu dokonale příznačné.

Přežívá a jistě i přežije dobu antibiotickou, modernu onkologickou, staro – nově – moderně i post-moderně, obchodně i kapitalisticky – svobodně či nesvobodně prezentovanou chudáka i boháče medicínu. A nad tím vším kroutí hlavou selský rozum a baví se tímto cirkusem?!! A ptá se: Je dobré i v Kocourkově někdy pobýt?! Jak dlouho?

Příběh o učenci a ďáblovi, o prodeji něčeho tak nezvažitelného a nezměřitelného jako je lidská duše, je jedním z nejstarších, ba dá se říci ustavujících příběhů evropské civilizace. Prožívali ho v nesčetných variantách už lidé ve starověku i středověku, a prožíváme ho vlastně v malém všichni: kdo z nás nikdy neuzavřel kontrakt s nějakým pokušením, slibujícím rozkoš těla či ducha teď hned, bez jakékoli námahy a vlastního přičinění, za cenu splatnou kdesi v nedohlednu? Kdo z nás nikdy už v mládí neokusil žádnou zakázanou drogu, pilulku či infuzi spásy, od nevinného alkoholu, marihuany, chemii, až po drogu hazardu, lásky či moci?

Před časem jste mohli snadno ztratit duši úpisem tajné policii, mafii nebo všemocné straně. Dnes jde o ten či onen úpis moci peněz bank či moci farmako-korporátu, chobotnici sociálních sítí, (ne)osobních schránek (emailů), či internetových kanálů, o žití na úkor budoucnosti.

Vždyť nejen Evropa, ale celý svět se dnes (2019) nalézá uprostřed faustovského příběhu: přivedl se do krize také takovýmto úpisem, jedince i celých zemí! A ďábel, ať už se jmenuje rakovina, krize, epidemie, kalamita, kocovina, AIDS či tsunami, si pro svůj úpis přijde vždycky, neomylně a včas. Někdy hned druhý den, někdy za rok, někdy za 24 let, ale neomešká nikdy. Proto také varovná aktuálnost faustovského mýtu nikdy nevyprchá. Vladimír Just

Spoluobjevitel struktury DNA James Watson svého času prohlásil, že „lidský osud není ve hvězdách, ale v genech“. Steven a Hilary Rose dokladují ve svém knižním díle Geny, buňky a mozek, jak jsou taková velkohubá deterministická tvrzení naivní a současně nebezpečně manipulativní. Příslib blahobytné zdravé společnosti prospívající díky individualizované terapii se rozplynul. Geny neurčují, jaký bude náš život a osud a genomický průmysl nezbavil svět ani schizofrenie, ani bezdomovectví.

Stejný osud také sdílí regenerativní medicína spoléhající na zázračné schopnosti lidských kmenových buněk i neurověda vycházející z předpokladu, že narušené molekuly způsobují nemocnou mysl. První prozatím neumožnila „chromým chodit a slepým vidět“, otevřela však dveře pochybnému a eugenikou zavánějícímu „vylepšování“ lidského těla, a výsledkem druhé není „svět, v němž se budeme cítit lépe než dobře“, nýbrž rostoucí spotřeba psychotropních léků a pandemický nárust psychických onemocnění.

Pozornost přemýšlivých lidí se dnes zaměřuje na etické problémy spojené s působením moderních biotechnověd, ať už jde o obchodování se zdravotními záznamy, ztrátou soukromí, patentování sekvencí DNA, falšování výsledků nebo produkci náhradních sourozenců. Pokládají zásadní otázku: Kdo za to všechno platí a komu to všechno slouží? Odpovědí je zjištění, že za tím, co platíme všichni, zisk směřuje do biotechnologických firem a k vědcům podnikatelům, kteří jsou hnáni vidinou „vagónů plných peněz“. Zdá se, že ve slibovaném překrásném novém světě budou chudí i nadále chudnout a bohatí bohatnout. 

Dnešní doba je transformující a plná evolučních kvantových skoků. Přináší nám nové poznatky z genetiky, genomiky, eugeniky, molekulární biologie, epigenetiky, subatomární fyziky, psychologie, sociologie a sjednocujících neurověd.

Nová perspektiva díky všem jmenovaným i nejmenovaných oborů lidského bádání (jejich výčet je opravdu dlouhý), nám umožňuje zodpovědět si řadu otázek mezi životem, smrtí a dlouhověkostí a přiznejme si, že za adekvátní poplatek, také se uzdravit z drtivé většiny nemocí. Některým… Nyní i v budoucnosti všem, kteří se rozhodnou spravovat svůj život sami bez diktátu sociálních a zdravotních zchátralých systémů (tvářících se jako moderní, nejpokrokovější a jediné správné), naleznou-li správný zdroj či zdroje. A přiznejme si, že v informačním chaosu dneška, to není jednoduché.

Nová doba nám umožňuje pochopit v hlubších souvislostech, staré a prastaré systémy jakými byly a stále ještě platné jsou: Čínská medicína, indická Ájurvéda, amazonský nebo sibiřský šamanismus, kulty Oceánie i africké domorodé kulty, medicína arabská, egyptská či nám nejbližší antická a pak v zásadě celý evropský herbalismus. Nauky renesance nelze a ani nemůžeme pominout. Triáda magie, astrologie a alchymie je prazákladem nejen okultních nauk, ale i součástí vývoje současných exaktních věd, psychologie, filozofie i mysticismu.

Vynořuje se nová věda i nové náboženství, či spíše spiritualita nové vědy a duchovna pospolu, právě přicházejícího věku. Po nás všech už vyžaduje a vyžadovat bude, abychom se novýma očima naučili vidět to, co objevili naši předkové a přidali k těmto pramenům nové pramínky poznání. Řada lidí už nastoupila stezku moudrosti, aniž by potřebovala diplom či dobrozdání někoho „zhůry“, aby mohli spravovat svůj vlastní organismus anebo se učit tomu, co nekoresponduje s mediálními vlnami reklam korporátů servírovaných v ordinacích obchodních dealerů nebo u TV v obýváku.

Přichází doba post-antibiotická, post-onkologická a sebe-programovací, kdy stále větší množství lidí si uvědomuje možnou nezávislost – svobodu, od médií, sociálních sítí, televizí, internetu, farmaceutických, medicínských, korporátních a dalších monitorovacích systémů. Je tady zase doba, kdy řada uvědomělých lidí, využívají výdobytků moderny a zároveň si většinu svých nemocí a životních krizí umějí vyřešit sami díky procesu stálého poznávání sebe v různých perspektivách: mentální, emocionální, molekulární, hormonální, buněčné, celého člověka a jeho příběhu v čase a prostoru. Současnost odkrývá novou, dosud nepoznanou úroveň moderního poznání a jde doslova o kvantové skoky sebe-uvědomujícího univerza v nás.

Probíhající transpersonální revoluce, jejíž dynamika vzrůstá společně s krizí, spočívá v osvobozování se od dogmat politických, medicínských, technologických, farmaceutických. Dogmata o nevyléčitelnosti „chronických“, autoimunitních nebo onkologických nemocí. Náš systém víry a vnitřních přesvědčení se mění. V době šedi, stereotypu a klišé už celá řada lidí chápe, že mýtus o nevyléčitelnosti Alzheimera, demence či rakoviny padá „na hubu“. To, co pro Ameriku, stejně tak i pro Evropu je a bude důležité, udržet si své spirituální tradice a lidské hodnoty, a být v nich pevní!!

Potřebujeme poradit, tak jako většina moudrých potřebovala, kdykoliv se ocitli na křižovatce. Cykly novosti tady vždycky byly a mají svůj skrytý řád v kosmu, v čase, prostoru – lokalitě, člověku, buňce, myšlence, ideji – duchu doby. Jako vždycky, je třeba obětí, sváru a dramatických řešení. A občas se velký duch obětuje, aby poukázal i na nechtěnou a odvrácenou tvář pravdy.

Buďte odvážní a berte život s lehkostí, duch doby si to zaslouží.

Radim Grebeníček

Radim Grebeníček
Radim Grebeníček

Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Radim Grebeníček
Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Napište nám

Kontakt

Chcete se nás na něco zeptat? Zanechte nám prosím zprávu s kontaktem na vás, jakmile to bude možné, ozveme se vám. 

Jméno*
Příjmení*
Telefon (nutno zadat předvolbu)*
E-mail*
Zpráva*

Stáhněte si zdarma e-book:

Jak jsem se zbavil
alergie i astma

Chcete se zbavit autoimunitních nemocí?

Alergie, astma i atopického ekzému? 

Bolesti, revmatoidní artritidy i únavy?