Epigenetika a proces uzdravování v praxi

Proces uzdravování

Každý z nás má vliv na své zdraví nebo nemoc, a to v každém okamžiku. Tento vzdělávací program může ukázat novou cestu lidem, kteří onemocněli rakovinou, autoimunitní nebo jinou vážnou nemocí, a ukázat, jak mohou přispět ke svému uzdravení. Užitečný bude také těm, kteří nemocní nejsou, aby si své zdraví mohli udržet.

Část klientů (záměrně nepoužívám výraz pacientů), kteří se k nám loni sjížděli z České i Slovenské republiky, byla označena svými lékaři za nevyléčitelné. Mnozí z nich zkoncentrovali všechnu svou sílu a realizovali plán nového modelu uzdravování, a tak se začali na svém uzdravení aktivně podílet. Nejenom, že se uzdravili, ale také si mohou dále prodlužovat život a výrazně ho zkvalitnit. Většina z nich byla trpělivých, a i když se potkali s prvotními nezdary, nevzdali se, vytrvali, a nakonec dosáhli svého cíle. Buď se uzdravili nebo se naučili používat některé postupy v praxi, aby pomohli ostatním.

Naučte se používat zcela nový model uzdravování a nastartujte pozitivní změny ve vlastním životě nebo pomozte svým blízkým či klientům. Chcete znát návod, jak se uzdravit z onkologického onemocnění, jako je třeba karcinom prsu? Jak se osvobodit se zajetí autoimunitního onemocnění jako je artritida, astma nebo atopický ekzém? Zbavit se fobie, úzkosti, strachu a pochybností o sobě? Chcete vědět, jak si udržet v DNA telomery a žít déle i zdravěji?

Pak je třeba poznat a osvojit si epigenetiku jako nový programovací jazyk. Nástroj pro uzdravení i zdroj poznání fungování našeho těla, umožňující vstupovat do buněčných procesů a měnit je na mikro molekulární, emergentní a informační úrovni.

Našim novým, evolučně lidským cílem je definovat to, co skutečně chceme, a proč to chceme? Chtít být zdravý a nevědět proč, je stejně pošetilé, jako to, jen tak být tady v lidském světě bez důvodu? A pokud už se chceme konečně zabývat smyslem lidské existence, tak se musíme zabývat i smyslem sebe sama jako lidského těla a umět ho spravovat.

Pak se můžeme uzdravit prakticky z jakékoliv nemoci a výrazně zpomalit stárnutí. Současný stav vědeckého poznání nám to umožňuje. A nemusí to být jen pro vyvolené a elity. Také můžeme s přibývajícími léty vzkvétat, zažívat hluboký pocit spokojenosti a zemřít zdravý.

Odvaha vykročit novým směrem a ponořit se do hloubky. 

Nová cesta

Příklad: Působením hypnotických indukcí nebo správných meditačních technik, propojených s působením shikoninu, přírodní látky z kořene kamejky rudokořenné (Lithospermum erythrorhizon), můžeme v buňkách zablokovat vazbu EWS-FLI1 (také známý jako transkripční faktor ERGB – protein, který je u lidí kódován genem FLI1 , což je proto-onkogen) na promotor NR0B1 a zeslabit genovou expresi. Shikonin také dokáže rychle indukovat zástavu G2 / M a apoptózu u buněk Ewingova sarkomu.

Je třeba dodat, že další kombinace s bylinou jako je např. withania somnifera nebo triterpenoidem – frondosidem A z mořské okurky a keto dietou, způsobí programovanou apoptózu (smrt) rakovinových buněk. Veškeré postupy a účinné látky je nutné individuálně určit a vhodně kombinovat, protože co člověk, to originál, i když se jedná o stejné onemocnění. Je třeba také říci, že systém víry a vnitřních přesvědčení u takto závažných onemocnění je naprosto klíčový a navázaný na epigenetický faktor.

Víra

Seznámím vás s řadou hypnotických, meditačních a NLP technik přímo v praxi. Společně zažijeme rituál v podobě systemické transformační terapie, jako formu hypnotické nepřímé indukce.

Uzdravení a zejména osvobození není jako nějaká koupě, je to záležitost odvahy, odvahy věřit, že už jste zdraví a svobodní, a také podle toho jednat. Jak dosáhnout takového nastavení mysli? Jak se nemožné může stát možným? Přijďte se seznámit, jak pracovat s magickým či hypnotickým vědomím, a také s novým modelem osobní transformace, behaviorálního formování nebo aplikací placebo efektu, založeném na nejnovějších výzkumech v oblasti neurověd, psychologie a kvantové fyziky.  Pro více informací o půlročním vzdělávacím programu klikněte zde.

Radim Grebeníček
Radim Grebeníček

Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Radim Grebeníček
Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Napište nám

Kontakt

Chcete se nás na něco zeptat? Zanechte nám prosím zprávu s kontaktem na vás, jakmile to bude možné, ozveme se vám. 

Jméno*
Příjmení*
Telefon (nutno zadat předvolbu)*
E-mail*
Zpráva*

Stáhněte si zdarma e-book:

Jak jsem se zbavil
alergie i astma

Chcete se zbavit autoimunitních nemocí?

Alergie, astma i atopického ekzému? 

Bolesti, revmatoidní artritidy i únavy?