Jitka, 30 let: Příběh atopického ekzému s katastrofickým scénářem a happy end – uzdravení

“Už je to sedm let, co se u mě ze dne na den objevil rozsáhlý ekzém po celém těle. Nebylo to jen pár fleků, měla jsem rozmokvané celé tělo. Nemohla jsem se pořádně ani hýbat. Vše způsobovalo bolest. Bolelo mě už jenom to, že existuji.”

“Po tom, co jsem obešla spoustu doktorů, kteří mi akorát uměli odebrali krev, z které nic nezjistili, nebo napsat kortikoidové masti nebo mi říct, že můžu zůstat celý život na neschopence, jsem odmítla už jakéhokoli takového „odborníka“ navštívit.”

Asi po čtyřech letech tohoto marného boje jsem objevila cestu a začala postupně chodit na terapie k Radimu Grebeníčkoviumeniuzdravovat.cz, ať už individuální nebo skupinové. Konečně jsem na sobě pozorovala viditelné změny, a to pro mě jednoduše znamenalo, že to je ta správná cesta, kterou se mám vydat. A nebyl to jen můj pocit. I lidé v mém okolí si zlepšení všímali. Doteď si pamatuji, když za mnou přišel můj kamarád s otázkou „Jestli jsem byla na plastice, že jsem se tak zahojila“ – Vím, že kompliment se dá vyjádřit i jinak, ale myslím, že i tak to dostatečně mluví za sebe.”

“Ano, přiznávám, že po velkém zlepšení přišel i horší stav, ale už ne v takové stádiu jako na začátku. Bylo toho v mé hlavě víc k řešení a ukázalo se to až postupně. Nicméně jsem věděla, že se na Radima můžu znovu obrátit a že mi dokáže pomoct.”

“Tělo mám zahojené. Už několik měsíců nepoužívám žádné masti. Je to pro mě nepopsatelná výhra.”

Některé věci chtěli jednoduše svůj čas. I když jsem poslední hypnózy absolvovala více než před rokem, tak teprve teď jsem pochopila, co jsem se z nich vlastně dozvěděla. Sama jsem si až po takové době uvědomila a hlavně sama sobě přiznala některé věci, které jsem si buď nechtěla přiznat nebo jsem nechtěla věřit, že tak opravdu jsou.”

“Někomu se to může zdát jako maličkost, ale největší zlom a zároveň neskutečnou úlevu jsem pocítila, až když jsem si přiznala, že opravdu nemusím umět všechno. A že není nic špatného na tom, když otevřeně přiznám, že něco nevím nebo neumím a jednoduše poprosím, ať mi někdo poradí nebo pomůže.”

“Teď už vím, že mám kolem sebe lidi, na které se můžu obrátit, a není na tom nic špatného. Další věc, která mě osvobodila, byla, že jsem se naučila řešit dané situace, až když skutečně nastanou a ne mít předem katastrofické scénáře typu, co by se stalo kdyby… A také hlavně jsem si sama sobě dovolila být šťastná. Je to krásný pocit.

Terapie z hlediska psychologie a neurověd:

Mocným nástrojem byla hypnoterapie, tak jako je tomu i u jiných autoimunitních onemocnění (alergie, astma, artritidy, degenerace makuly, lupus, psoriáza, a další), kde může mít zcela zásadní vliv. Maladaptivní schémata jako formy emocionálně – destruktivních vzorců v podvědomí získaná v dětství ji neustále stresovala. Syndrom katastrofického scénáře, perfekcionismus a pocit nízké sebehodnoty způsoboval velmi často nadprodukci stresového hormonu kortizolu. Tato schémata bylo nutné de-konstruovat (zrušit) a nahradit jinými konstruktivními, pozitivními vzorci, aby většinu životních situací mohla zvládat lépe a v pohodě. 

Terapie

Problémy s amygdalou. Amygdala je část limbického systému, která generuje emoce jako je hněv, strach, úzkost a další. Když se aktivuje, přebírá vládu nad neokortexem a člověk není schopen naslouchat či racionálně myslet – to je amygdalický únos. Dobrou zprávou je, že když vědomě kultivujeme vřelé, pozitivní emoce jako je vděk, radost, nadšení, fascinace, inspirace, důvěra, laskavost, uvolňuje se v mozku neuropeptid oxytocin, který přirozeně vypíná receptory v amygdale, a tak můžeme využívat neokortex k racionálnímu a kreativnímu myšlení. 

Následně jsme v hypnotickém stavu změněného vědomí potřebovali obnovit signály pro tvorbu elastinu a kolagenu. Podařilo se. Posílili jsme také její vnitřní systém víry a vnitřních přesvědčeni ve vztahu k různým Jitčinym schopnostem a dovednostem, aby si více život užívala.

Terapie z hlediska epigenetiky:

Jitka si také osvojila umění meditace, pro stimulaci mozkových vln theta (4 – 8 Hz) a delta (0,5 – 4 Hz) důležité pro buněčnou regeneraci, kódování nových postojů a zažívání hlubokého klidu a míru. Protože jen ve spánku a těchto meditativních stavech může docházet k sebeobnově a opravám poškozených buněk zánětlivými procesy a kortizolem. 

Abychom toto podpořili, Jitce byly medikovány přírodní látky, u kterých byl exaktně prokázán vliv na změnu genové exprese. Např.: EGCG – Epigallokatechin-3-gallát, látka, která se vyskytuje v listech zeleného čaje. Polyfenol patřící do skupiny katechinů. Kyselina boswelová, shogaol ze zázvoru, extrakt z čekanky, v neposlední řadě resveratrol stimulující sirtuiny a řada dalších látek v různých kombinacích a poměrech, s ohledem a respektováním potřeb organismu na mikro-molekulární úrovni. Na úrovni epi-genetické.

Přírodní látky

Sirtuiny (SIR či Sir2 proteiny) představují skupinu enzymů (ze skupiny NAD+-závislých deacetyláz), které odstraňují acetylové a další kyselinové zbytky z modifikované aminokyseliny lysin, a tím regulují široké spektrum buněčných pochodů, zejména souvisejících s buněčnou energetikou a homeostázou. 

Některé studie ukazují, že sirtuiny se účastní kontroly délky života (myši s některými nefunkčními sirtuiny mají kratší život). Probíhá intenzivní hledání aktivátorů sirtuinů, mezi které patří právě resveratrol, jenž má pozitivní vliv na délku a kvalitu života (podílí se významně na zpomalování zkracování telomer).

Nutno podotknout, že ne pro každého můžou být výše uvedené přírodní látky vhodné. Tyto substance byly pro Jitku testovány velmi detailně pomocí speciální metodiky – kombinace hypnotických technik a teorií informační medicíny (popis mechanismu metody přesahuje kapacitu prostoru v tomto článku).

Zde uvádím pouze základní principy terapie, nikoliv celý rozsah léčivých účinků. V dostupných zdrojích na internetu dnes najdete nespočet odborných studií.

Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět o terapii více, jsem připravil půlroční vzdělávací program, kde je teorie doplněna praktickými tréninky tak, abyste po ukončení dokázali uzdravit sami sebe či své blízké.

Integrální medicína a implementace zdraví pro reálný svět

Definice zdraví?

  1. Zdraví je stav relativní rovnováhy, symetrie a vyváženosti, ve své ideální podobě. Bez nadbytku, nedostatku, a také bez toxicity.
  2. Skutečné uzdravování (nikoliv léčení bez konce farmaky) zahrnuje proces evoluce – pouhé léčení ke stavu homeostáze k ničemu nevede.
  3. Pouhý návrat na předchozí úroveň (před nemocí) funkcí organismu a určité homeostázy, není uzdravením, ale regresí.
  4. Manifestace, vývoj a průběh “chronických” onemocnění je v zásadě zakořeněn v životním stylu jednotlivce. 

Jitka se uzdravila prostřednictvím komplexního přístupu v integrální medicíně. A také díky propojení nejnovějších poznatků a vědeckých studií v psychologii, neurovědách a epigenetice. Jitce se změnil život natolik, aby viděla svět jinýma očima. Očima radosti a tělem bez utrpení. Loni otěhotněla a letos se svým partnerem očekávají potomka.

Buďte zdraví a učte se. Umění uzdravovat a učit se, je lidský úděl i cesta.

Radim Grebeníček , umeniuzdravovat.cz

Radim Grebeníček
Radim Grebeníček

Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Radim Grebeníček
Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Napište nám

Kontakt

Chcete se nás na něco zeptat? Zanechte nám prosím zprávu s kontaktem na vás, jakmile to bude možné, ozveme se vám. 

Jméno*
Příjmení*
Telefon (nutno zadat předvolbu)*
E-mail*
Zpráva*

Stáhněte si zdarma e-book:

Jak jsem se zbavil
alergie i astma

Chcete se zbavit autoimunitních nemocí?

Alergie, astma i atopického ekzému? 

Bolesti, revmatoidní artritidy i únavy?