Muž a žena

 

láska, sex a transformační proces v partnerském vztahu

z hlediska evoluční a archetypální psychologie

 

 

 

 

Kurz: Muž a žena

 

Lektor: Radim Grebeníček a Vlastimil Hela

3 denní program je kombinací teorie a praxe servírovaný s humorem a laskavostí ve světle nejdůležitějších vědeckých objevů a studií v psychologii s ukázkami hypnotických technik a meditací.

Program:

Pátek 23. 6. - program: Radim Grebeníček

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • vývojová stádia člověka a partnerského vztahu
 • paměť rodu v nás - osudové vzorce a jejich transformace

témata:

 • řešení krize v partnerském vztahu
 • hledání poslání a realizace životních cílů

oběd: 12:30 - 14:00

odpoledne: 14:00 - 17:00

 • maladaptivní (negativní) schémata a subpersonality v nás
 • systemická transformační terapie a hypnoterapie

témata:

 • vážná nemoc - pochopení, cesta k uzdravení a novému životnímu smyslu

 • neplodnost - problémy s početím - otěhotněním

večer: 20:00 - 22:00 - Svatojánská noc - Radim Grebeníček a Vlastimil Hela

Kulturní program - komponovaný večer s Radimem Grebeníčkem a Vlastimilem Helou, autorem knižních bestsellerů Tajemství bohyní na Žítkové, Návrat žítkovských bohyní a odkaz žítkovských bohyní .

Vystoupení ženského sboru Čečera: tradiční lidové kopaničářské písně, prokládané působivými magickými rituály žítkovských Bohyní.

Sobota 24. 6. - program: Radim Grebeníček

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • Umění hypnózy - systém víry a vnitřních přesvědčení - modelování nového “já”
 • jak vytvořit energii pozitivní víry - sebenaplňujícího se proroctví pro dosažení a udržení láskyplného partnerského vztahu a plodnosti
 • oživení vášně - prozáření životní cesty a dosahování idejí a životních cílů
 • archetypální psychologie a terapie (bohové a bohyně v nás)

odpoledne: 14:00 - 17:00

Substance proměny - terapie pomocí přírodních látek z hlediska epigenetiky:

 • Muž - stimulace mužství
 • Žena - hormonální rovnováha a terapie neplodnosti (problémy s početím)

Neděle 25. 6. - program: Vlastimil Hela

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • Výlet po stopách žítkovských bohyní v orchidejových horách

odpoledne: 14:00 - 15:30

Spirituální odkaz Žítkovských bohyní - vyprávění s promítáním fotek a krátkého filmu

 • Krajina na Moravských Kopanicích, stejně jako jiné podobné, nabízí lidem pocit svobody těla i ducha. Otiskla se do každé louky, stromu, lesa, potoka, studánky, kopce i výhledu z něj. Lidová magie i pověrečnost tu zůstala zachována déle, než jinde.
 • Až do konce 20. století tady působily vyhledávané bohyně, lidové vědmy. Pomáhaly lidem uzdravovat tělo i duši. Ve své původní autentické podobě je už na Kopanicích nenajdeme.
 • Společně se zamyslíme, jaké poselství nám ve svém příběhu zanechaly a co si z něj může odnést dnešní člověk, vystavený nečekaným neutěšeným situacím posledních let.
 • Ve zběsilém běhu událostí jsme se přestali vracet k minulosti a opomíjíme fenomény, které bývaly součástí života našich předků. Jejich pochopení nám může pomoci lépe porozumět sobě a snadněji zvládnout nástrahy světa.

Dotazy - kruh se uzavírá a ukončení programu

 

Informace:

Místo konání: Žítková - hotel Kopanice

Termín: 23. - 25. 6. 2023

Cena: 9.900 Kč (425 EUR)

Bez stravy a ubytování (Každý si zajistí sám.)

 

Přihlásit se na kurz