Muž a žena

láska, sex, moudrost a transformační proces v partnerském vztahu z hlediska evoluční a archetypální psychologie

 

 

Kurz: Muž a žena

Lektor: Radim Grebeníček

3 denní vzdělávací program proložený praktickými ukázkami, meditacemi a transformační silou lásky pro dosažení vnitřní proměny a nastartovatování pozitivních změn v partnerském vztahu.

Celý program je kombinací teorie a praxe servírovaný s humorem a laskavostí ve světle nejdůležitějších vědeckých studií, v propojení s rituály a archetypy magického světa starověkých civilizací.

Aby jedna lidská bytost milovala jinou: to je zřejmě ten nejobtížnější úkol ze všech, nejvyšší, poslední zkouška a důkaz, úkol, pro který jsou všechny ostatní pouhou přípravou.  - R. M. Rilke

Cíl programu

Seznámení se současnou situací, kdy na rozdíl od minulých historických epoch naše citové potřeby už neuspokojuje jen láska k Bohu, vlasti, nebo k poznání a u materialisticky založenějších hmotné statky, případně moc, ale většina z nás štěstí a smysl života hledá především v lásce k bytosti opačného pohlaví, v opravdovém, hlubokém, partnerském vztahu. 

Jednou z největších překážek takového vztahu je přitom jeho věčná záměna se zamilovaností, která není jen biochemicky zcela odlišným stavem, ale pouze expozicí našeho existenciálního dramatu...

Kromě toho, jak všichni dobře víme, je nesmírně těžké trvale milovat někoho, s kým žijeme celá léta, protože náš vztah ohrožuje všednost, zvyk a nekonečný sled povinností stejně tak, jako romantické představy anebo případné nevěry a zrady. Plné otevření se druhému nevyvolává totiž jen pocit absolutní lásky, ale současně také všechna emoční a psychická zranění, která si neseme z minulosti. A právě ta mají tendenci naší otevřenosti zabránit a uzavřít nás. Navíc téměř každý od partnerství požadujeme propojení "nebeského" s "pozemským" neboli úplně všechno: intimitu, oddanost, zázemí pro kariéru, výchovu dětí, domov, bezpečí, záchranu před osamělostí, zklamáním a hrůzou z nepřátelského a odcizeného světa.

To, co tedy od vztahu vlastně chceme, je do jisté míry kompenzace za naši nedostatečnost: aby nám všechno to, co nemáme, poskytoval ten druhý. A tak, i když do něj vstupujeme se srdcem na dlani, s takovými požadavky v něm nemůžeme uspět jako ostatně většina lidí.  - Milan Calábek

V průběhu programu se budeme učit, jak si uvědomovat nejen tyto nevědomé požadavky, ale i představy o nás samotných podle toho, co si myslíme o druhých, kteří se tak stanou naším zrcadlem. A tato práce na sobě, na své transcendenci, bude jen částí mnohem rozsáhlejšího programu, který může změnit náš život a zároveň i partnerský vztah…

Program:

Pátek 23. 6. - program: Radim Grebeníček

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • vývojová stádia člověka a partnerského vztahu, paměť rodu v nás - osudové vzorce jako negativní, emocionálně - destruktivní programy a jejich transformace

oběd: 12:30 - 14:00

odpoledne: 14:00 - 17:00

 • transformační terapie sebe a partnerského vztahu

večer: 20:00 - 22:00 - Svatojánská noc - Radim Grebeníček a Vlastimil Hela

Kulturní program - komponovaný večer s Radimem Grebeníčkem a Vlastimilem Helou, autorem knižních bestsellerů Tajemství bohyní na Žítkové, Návrat žítkovských bohyní a odkaz žítkovských bohyní 

Vystoupení ženského sboru Čečera: tradiční lidové kopaničářské písně, prokládané působivými magickými rituály žítkovských Bohyní

Sobota 24. 6. - program: Radim Grebeníček

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • Archetypální psychologie a terapie

odpoledne: 14:00 - 17:00

Substance proměny:

 • Muž z hlediska epigenetiky - stimulace mužství pomocí přírodních látek
 • Žena z hlediska epigenetiky - stimulace ženství a hormonální rovnováha pomocí přírodních látek

Neděle 25. 6. - program: Vlastimil Hela

dopoledne: 10:00 - 12:30

 • Výlet po stopách žítkovských bohyní - plodivá síla kopanické krajiny a působení žítkovských bohyní
 • Orchidejové hory a poznávání vzácných orchidejí a bylin s meditacemi a povídáním o kraji

odpoledne: 14:00 - 15:00

 • Dotazy - kruh se uzavírá a ukončení programu

Co se naučíte?

Trauma a bolest - integrální transformace na cestě k osvobození

 • Poznáte osudové programy v nás, jak konstruktivní, tak destruktivní a ukážeme si cestu pochopení, a uzdravení pomocí technik integrální transformace (teorie a praxe).
 • Seznámíme se s životními cykly člověka, od narození až do smrti.  Jak probudit své dary a začít si uvědomovat své poslání skrze archetypální síly v nás.
 • Budeme se učit, jak odpustit druhým i sobě. Odpouštíme někdy jen na oko? Případně ze slušnosti? A nestálo by za to naučit se odpouštět skutečně a autenticky? Odpustit těm, kteří nás zranili, znamená pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že se nás dotkl, ať už vědomě, či nevědomě, či nikoli.
 • Naučíte se že, prožitá krize nám dává příležitost osvobodit se z toxického vztahu nebo naopak šanci ho proměnit. Skutečně odpustit proto neznamená rezignovat na spravedlnost a vlastní blaho, ale naopak obdarovat sám sebe něčím velmi cenným.
 • Dozvíte se, jak transformovat pocity úzkosti, deprese a nedostatečné sebehodnoty do nového konstruktivního životního příběhu, který bude těšit.
 • Poznáte: 7 lidských hříchů a vysvětlíme si, proč současná krize - úpadková fáze mentálně - pluralitního období, je nevyhnutelnou součástí evoluce vědomí. A jak si z ní vzít to nejlepší pro svůj další vývoj.
 • Jak chamtivost, mamon a srovnávání - temná stránka ducha dnešní doby - touha po moci, majetku a co nejvyšším čísle na kontě menšiny mocných na úkor většiny méně mocných, nemocných až bezmocných, destruuje společnost.

Modelování nového "já"

 • Naučíte se programovat: Jak vytvořit energii pozitivní víry - sebenaplňujícího se proroctví pro dosažení nebo udržení láskyplného partnerského vztahu.
 • Osvojíte si metodu - jak změnit nevhodné reaktivní chování, přestat věci dramatizovat a modelovat - přerámovat své chování.
 • Návod - krok za krokem - jak se uzdravit a jak v transu (změněný stav vědomí) navštívit komnatu darů, jinými slovy - jak aktivovat mozkové vlny gama (velmi vysoké frekvence) a umožnit tak, zdrojům inspirace a kreativity (genialita), aby se naplno projevili.
 • Oživení vášně - budete umět prozářit svoji životní cestu a dosahovat svých idejí a cílů.
 • Seznámíte se s technikami transpersonální hypnoterapie k uskutečnění transpersonální vize neboli jak realizovat cestu k překročení ega - zejména jeho stínových aspektů, pro dosahování svých idejí a cílů - krok za krokem.  

Umění meditace - stávání se klidem a mírem v nás

 • Osvojíte si umění meditace a nastoupíte cestu klidu a moudrosti k multidimenzím vědomí skrze uvědomování a trénink pro dosahování změněných stavů vědomí pomocí meditace, kontemplace a dechových technik z hlediska velkých spirituálních tradic východu a nejdůležitějších objevů v neurovědách a psychologii na západě.

Spirituální odkaz Žítkovských bohyní

Krajina na Moravských Kopanicích, stejně jako jiné podobné, nabízí lidem pocit svobody těla i ducha. Otiskla se do každé louky, stromu, lesa, potoka, studánky, kopce i výhledu z něj. Lidová magie i pověrečnost tu zůstala zachována déle než jinde.

Až do konce 20. století tady působily vyhledávané bohyně a lidové vědmy. Pomáhaly lidem uzdravovat tělo i mysl. Ve své původní autentické podobě je už na Kopanicích nenajdeme.

Společně se zamyslíme, jaké poselství nám ve svém příběhu zanechaly a co si z něj může odnést dnešní člověk, vystavený nečekaným neutěšeným situacím posledních let.

Ve zběsilém běhu událostí jsme se přestali vracet k minulosti a opomíjíme fenomény, které bývaly součástí života našich předků. Jejich pochopení nám může pomoci lépe porozumět sobě a snadněji zvládnout nástrahy světa.

Témata:

 • význam „bohyně“ a magický model přístupu k přírodě a životu
 • „duševěda“ aneb něco o našem mozku
 • věštění a jasnovidnost
 • byliny z Moravských Kopanic

Místo konání: Žítková - hotel Kopanice

Termín: 23. - 25. 6. 2023

Cena: 9.900 Kč (425 EUR)

Bez stravy a ubytování (Každý si zajistí sám.)

Přihlásit se na kurz