SLOVO STVOŘILO SVĚT

Vánoční strom

Zdroj zázraků

Podle učení bráhmanů o vzniku světa je prvopočátkem všeho tón, který stvořitel vydal, a slovo, které vyslovil. Také v Janově evangeliu se dočteme, že slovo bylo na počátku všech věcí: „Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. … Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.“ V jednom egyptském mýtu o stvoření světa se dočteme: „To srdce přináší vše, co jest, a jazyk vyjadřuje myšlenku srdce.“

V Orientu mají tóny v sobě cosi nebeského. Zahánějí démony a vše zlé. Stejný účel má u nás vyzvánění zvonů a v Alpách požehnání, jež se zpívá před setměním. Rovněž ťukání skleniček původně sloužilo k tomu, aby byly zahnáni zlí duchové ze sklenic.

Vánoční stromek nebo strom života?

Vánoční strom

V některých německých krajích se Vánoční stromek věší za špičku ke stropu, aby se mohl volně otáčet. Těmto zavěšeným stromkům se říká „svět“, „nepokoj světa“ nebo „života“, který znaly a uctívaly snad všechny národy na zeměkouli. V Rakousku smí být „správný“ vánoční stromek ozdoben jen červenými jablíčky, červenými svíčkami a pečivem. To nám připomíná germánskou bohyni věčného mládí Idunu a zlatá jablka ze zahrady Hesperidek, ale i drahokamy, kterými je zdoben babylonský a japonský strom života.

Stejně jako strom života, jehož kořeny sahají až do podsvětí a koruna do nebes, můžeme chápat i znamení Kozoroha, Kozoryby. Pří hlavním svátku bohyně Atargatis (Derketo, Tirgata) v Hierapoli (Bambyke, Mabug) v Sýrii se slavilo počátkem jara. Na chrámovém nádvoří stavěli velké stromy, které přinesli z lesa. Na ně pak věšeli živé ovce, kozy, drobné zvířectvo, ptáky kusy látky, zlato a stříbro. Stromy byly i s „ozdobami“ spáleny, zatím co lid tančil kolem nich. Svátku se říkalo „vatra“ nebo „pochodeň“ (májka).

Předchůdcem našeho vánočního stromku byla asi „rajská chvoj“, větev zdobená světly, jež souvisí s „rajskými hrami“ středověku. Také v ní můžeme spatřovat souvislost se stromem života – Genesis.

V Krušnohoří stavěli Vánoční pyramidu, stylizovanou pyramidu ze dřeva, zdobenou jablky, jedlovými větvemi a svíčkami. Čtyřem viditelným stranám pyramidy odpovídaly čtyři živly: oheň, země, vzduch a voda: Neviditelná pátá strana, základna, odpovídala éteru, neviditelné páté substanci, která je základem viditelného světa (quinta essentia). Ortodoxní křesťané v Indii, tedy patnáct století staré komunity nestoriánů a maronitů, vánoční stromek neznají.

Posvátný Donarův špalek

Donarův špalek

Jiný rituál plodnosti a úrodnosti je spojen s „Vánoční špalkem“ nebo „vánočním dřevem“. Až do poloviny devatenáctého století byl tento obyčej rozšířen v některých částech středního Německa, v řadě částí Francie, ve Flandrech, v Anglii a u jižních Slovanů, dodnes je také živý v Provenci.

Odtud také pocházejí verše, které kladou zvyk jednoznačně do souvislosti s rituály majícími zajistit plodnost a úrodnost. Špalík musel pocházet z dubu (posvátný strom Donara či Thora), v některých krajích z některého ovocného stromu (jabloň patří Iduně). Vánoční špalek přinesli nejprve slavnostně domů a na Štědrý večer ho zapálili. Zuhelnatělý a ožehnutý špalek chrání před bleskem, ohněm, krupobitím a ďáblem (Donar je bůh počasí), pomáhá krávám při telení, chrání dobytek před nemocemi, pšenici před námelem, zahání zlé duchy a popel či dřevěné uhlí z něho podporuje úrodnost polí. Ve Skandinávii je Vánoční špalek zvlášť zapálen a musí hořet celou štědrovečerní noc.

O základním smyslu znamení kozoroha

Znamení kozoroha

Na začátku vlády Kozoroha stojí Slunce zdánlivě nepohnutě. Po dvanáct nocí – kdy jako by neplynul čas – je řád světa v nebezpečí. Jakmile slunce – za „podpory“ světel a stromů života – zvítězí a znovu se objeví, musí se to pořádně oslavit. Pak může zase začít normální život. Stejně jako za letního slunovratu v období Raka, tak i nyní za zimního slunovratu, se přičarovavá plodnost obětuje bohům.

Také symbolické znázornění Kozoroha je ještě skryto za obzorem, horní oblouček je již nad ním. Podobně jako Býk i Kozoroh zachycuje světelnou energii a předává ji probouzejícím se zárodkům života. Pro člověka však může mít tento symbol i jiný význam.

Člověk se může oprostit od svých pozemských kořenů, více se zaměřit výše a od materiálna se obracet k duchovnu a zase zpět. Z levého dolního rohu přichází střelcův šíp, snaží se dosáhnout obzoru a začíná se projevovat. Člověk tak přijímá podněty z oblastí, kde vládne světlo.

Tři mágové

Tři králové

Hvězda putuje dějinami a přerozovaní mágové jsou stále s námi. Kadidlo, Myrha a zlato

Kadidlo – Boswellia sacra, mocné to vykuřovadlo se stalo v chrámech lékem i ochranou proti morovým epidemiím. Také proto, a možná proto je a bylo posvátné. A teď trocha magického jazyka: Boswellia působí příznivě u všech chronických zánětlivých onemocnění zejména tím, že boswellové kyseliny inhibují dva enzymy vyvolávající zánět, a to 5-lipoxygenázu, která vytváří zánětlivé leukotrieny a leukocytární elastásu (HLE), která podněcuje v tkáních spuštění zánětlivých procesů.

Kadidlo

Tato dvojitá inhibiční aktivita je unikátní právě pro boswellové kyseliny. Výzkumy prokázaly antiflogistické účinky srovnatelné s klasickými nesteroidními antirevmatiky, ale jejich užívání není provázeno vedlejšími negativními symptomy. Pro tento protizánětlivý efekt působí příznivě i při astmatu. Boswellové kyseliny zmírňují zánětlivé procesy a mají příznivé účinky též na mírnění projevů osteoartrózy (degenerativní onemocnění kloubů s úbytkem kloubní chrupavky). Potlačují proliferaci tkání při zánětu a zabraňují odbourávání pojivových tkání.

Geny a genesis

Aby se ale člověk zbavil představy o absolutní řídící roli našich genů nad našimi znaky, vlastnostmi, chováním, zdravím, je důležité si uvědomit, že nejsme oběťmi svých genů. Naopak geny jsou ovládány tzv. epigenetickými signály, které nejsou zakódovány v DNA, a které lze ovlivnit jednak procesy vědomými, například stravou, dýcháním, spánkem, meditací, fyzickou aktivitou, a jednak procesy nevědomými. Aspektům nevědomí, například individuálním, rodovým a společenským zátěžím či archetypálním souvislostem by proto měla být věnována velká pozornost.

Veledůležitý je rovněž duchovní přístup k životu otevírající další témata, jako např.: kam se ubíráme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Nebo také: jaký má náš život smysl? Schopnost řešit tyto základní otázky významně ovlivňuje psychické i fyzické zdraví každého jedince a má rovněž přímou souvislost s regulací funkce genů.

A pokud by se nová zářící hvězda mohla jmenovat epigenetika, tak ať nastaví kurz novým směrem. Stejně mám ale pocit, že tato hvězda jen čeká na znovuobjevení od dob tří mágů a nese v sobě kadidlo, myrhu a zlato staro-nového poznání.

Magie a hypnóza formuje novou skutečnost

Poznání Golemova magického šému (programu), který oživuje dle nastavených pravidel. A kdo a co formuje a vkládá magické formule (programy)? Mág – formule – vnitřní přesvědčení (pravdy) vedoucí k uskutečnění cíle v duchu: Vzpomínka na budoucnost.

Obraz Golema

Ano, novou doménou je znovu objevená HYPNÓZA, jako královna nové medicíny. Hypnóza nepotřebuje žádné kategorie jako: klasická, moderní, alternativní, schválená nebo zakázaná. Umění hypnózy je dar z Egypta od tří Mágů. Je jen otázkou jak, a která (úřadem pomazaná) hlava se s tím vypořádá.

Pomocí hypnózy můžeme vstoupit do transu a být operačním programem sebe sama. Můžeme formovat nebo přeformovat (přeprogramovat, přepsat) vzpomínky (pokud je to třeba) a vytvořit taková zadání a konstrukce (představy), která vytvoří cestu k cíli, zamilování, prvenství ve sportu nebo uzdravení.

Kniha Zohar a co zvětšuje rozum člověka

Kniha Zohar

Slovy Michaela Laitmana dodávám: Kniha Zohar nám vysvětluje slova mudrců: „Tři příčiny, zvětšují rozum člověka: pěkná žena, pěkný dům a pěkné Kelim“. Pěkná žena – to je svatá Šechina. Pěkný dům – to je srdce člověka. Přání člověka se nazývají kelim.

A stojí za to vysvětlit, že se svatá Šechina nemůže objevit ve své pravé kráse a půvabnosti, dokud člověk nezíská pěkné kelim – přání, pocházející ze srdce. Tj. musí nejprve očistit své srdce, aby se stalo pěkným domovem. A pěkným, se srdce nazývá tehdy, když se vzdá záměru „kvůli sobě“ a jedná pouze pro odevzdání, díky čemuž člověk získává pěkné kelim.

A pak jeho přání, nazývané kelim, ne že se pouze očistí od egoizmu, ale budou také světlejší ve své vlastnosti odevzdání.

Avšak pokud člověk nemá pěkný dům Stvořitel říká: „Nemůžeme Já a on přebývat spolu“, protože zde musí být podobenství světla a kli (nástroj vnímání). Proto, když člověk přijímá na sebe víru, jako očištění ve svém srdci a rozumu, je pak obdařen pěknou ženou: Šechina se mu ukáže jako krása a půvabnost.

A tohle zvětšuje rozum člověka, vždyť skrze potěšení a radost, kterou cítí od odhalení Šechiny ve svých přáních, tím naplňuje vlastní kelim, a tohle se nazývá zvětšením rozumu.

Vše dobré do nového roku!

Radim Grebeníček
Radim Grebeníček

Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Radim Grebeníček
Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Napište nám

Kontakt

Chcete se nás na něco zeptat? Zanechte nám prosím zprávu s kontaktem na vás, jakmile to bude možné, ozveme se vám. 

Jméno*
Příjmení*
Telefon (nutno zadat předvolbu)*
E-mail*
Zpráva*

Stáhněte si zdarma e-book:

Jak jsem se zbavil
alergie i astma

Chcete se zbavit autoimunitních nemocí?

Alergie, astma i atopického ekzému? 

Bolesti, revmatoidní artritidy i únavy?