Umění uzdravovat

Vzdělávací program s praktickými ukázkami a tréninkem

4 měsíční program proložený praktickými tréninky, jehož cílem je účastníky naučit používat zcela nový model uzdravování, docílit optimálního zdraví a nastartovat pozitivní změny ve vlastním životě. Celý program je kombinací teorie a praxe servírovaný s humorem a laskavostí ve světle nejdůležitějších vědeckých studií.

Vzdělávací a tréninkový program:

 • 4 víkendy - vždy sobota a neděle
 • 4 tréninkové dny - pondělí - 10 - 13 hodin
 • pracovní sešity ke každému tématu

Celkem 8 dní + 24 hodin tréninku - Celý program vždy probíhá během 4 měsíců, přesné termíny jednotlivých víkendových kurzů a tréninkových dní naleznete u každého bloku.

Univerzita

4 pilíře programu

1. TEORETICKÁ ČÁST

Poznávání poslechem a obrazem

(kombinace tabule / flipchartu a projekce s daty, příp. obrázky a videi)

2. TRÉNINKOVÁ ČÁST

Trénink terapie a programování nových dovedností (psychických i fyzických) sebe i druhých (hypnóza)

Trénink Výběr a testování přírodních látek pro komplexní medikační model nemocného (pacienta)

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Vývoj a zkoumání funkčnosti nových modelů v terapii

4. ČÁST

Meditační praxe

Pro koho je program určen?

I. SKUPINA

Lidi, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kde standardní postupy obvykle selhávají.

Často jde o ty, kteří chtějí řešit svůj problém aktivně, poznáním a pochopením širších souvislostí svých nemoci či bolesti. Mají vůli jít vědomou cestou, kdy terapeut je nejen zprostředkovatelem procesu uzdravování, ale i průvodcem a rádcem.

II. SKUPINA

Do této skupiny patří lékaři, psychologové, trenéři, fyzioterapeuté a vůbec všichni lidé z pomáhajících profesí.

Odborníci, kteří se chtějí dále rozvíjet a učit v novém vědním oboru epigenetice, neurovědách a psychologii, aby svým klientům mohli lépe a rychleji pomoci ke zdraví i spokojenějšímu životu.

III. SKUPINA

Část klientely patří do skupiny lidí, kteří jsou zdraví a tento stav si chtějí udržet.

Absolvují naše vzdělávací programy, aby mohli pomáhat k dosažení zdraví svých dětí a nejbližších, ale také proto, aby se mohli sami seberealizovat a dosahovat svých životních cílů ve zdravém těle a plné síle.

Univerzita

Cena a místo konání

Cena programu
64.000 Kč
Možnosti úhrady:

I. 20 % sleva pro zájemce, kteří zaplatí celý program dopředu najednou do 31.7. (cena po slevě 64.000 Kč)

II. Možnost platby za jednotlivé bloky po 20.000 Kč (4 bloky * 20.000 Kč = 80.000 Kč).

Místo: Praha - Světladíl

Počet studentů: 24

Témata vzdělávacího programu:

1. Trauma a bolest - integrální transformace na cestě k osvobození

termín: 14. - 15. 10. 2023 
tréninkové pondělí:  16 . 10. 2023 - 10:00 - 13:00

 • Poznáte osudové programy v nás, jak konstruktivní, tak destruktivní a ukážeme si cestu pochopení, uvolnění z traumatu a uzdravení pomocí technik integrální transformace (teorie a praxe).
 • Seznámíme se s životními cykly člověka, od narození až do smrti.  Jak probudit své dary a začít si uvědomovat své poslání skrze archetypální síly v nás.
 • Budeme se učit, jak odpustit druhým i sobě. Odpouštíme někdy jen na oko? Případně ze slušnosti? A nestálo by za to naučit se odpouštět skutečně a autenticky? Odpustit těm, kteří nás zranili, znamená pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že se nás dotkl, ať už vědomě, či nevědomě, či nikoli.
 • Naučíte se že, prožitá krize nám dává příležitost osvobodit se z toxického vztahu nebo naopak šanci ho proměnit. Skutečně odpustit proto neznamená rezignovat na spravedlnost a vlastní blaho, ale naopak obdarovat sám sebe něčím velmi cenným.
 • Dozvíte se, jak transformovat pocity úzkosti, deprese a nedostatečné sebehodnoty do nového konstruktivního životního příběhu, který bude těšit.
 • Poznáte: 7 lidských hříchů a vysvětlíme si, proč současná krize - úpadková fáze mentálně - pluralitního období, je nevyhnutelnou součástí lidské evoluce vědomí. A jak si z ní vzít to nejlepší pro svůj další vývoj.
 • Jak chamtivost, mamon a srovnávání - temná stránka ducha dnešní doby - touha po moci, majetku a co nejvyšším čísle na kontě menšiny mocných na úkor většiny méně mocných, nemocných až bezmocných, destruuje společnost.

2. Umění hypnózy - modelování nového “já”

termín: 4. - 5. 11. 2023 
tréninkové pondělí:  6 . 11. 2023 - 10:00 - 13:00

 • Naučíte se programovat: Jak vytvořit energii pozitivní víry - sebenaplňujícího se proroctví pro dosažení a udržení si zdraví a láskyplného partnerského vztahu.
 • Osvojíte si metodu - jak změnit nevhodné reaktivní chování, přestat věci dramatizovat a.modelovat - přerámovat své chování.
  Návod - krok za krokem - jak se uzdravit a jak v transu (změněný stav vědomí) navštívit komnatu darů, jinými slovy - jak aktivovat mozkové vlny gama (velmi vysoké frekvence) a umožnit tak, zdrojům inspirace a kreativity (genialita), aby se naplno projevili.
 • Oživení vášně - budete umět prozářit svoji životní cestu a dosahovat svých idejí a cílů.
  Osvojíte si proces nejvyšší formy vstupu do druhých osob pomocí stavu hlubokého transu. Dokážete odstranit svoje filtry a absorbovat znalosti, dovednosti, smyslové zkušenosti, proces myšlení, emoční vnímavost, osobní přesvědčení a hodnoty těch nejlepších osob v dané oblasti.
 • Poznáte kompletní strategii pro provedení hlubokého stavu vědomí. Naučíte se několik různých forem změněného hlubokého vědomí a jejich praktickou aplikaci do oblastí osobní změny, koučování.
 • Seznámíte se s reverse HT - hlubokým transem, kdy se vy nestanete někým jiným, ale někdo jiný se stane vámi a s dalšími technikami a postupy si  vysvětlíme obsah teorie i praxe z hlediska historie a nejnovějších poznatků neurověd.
  Připravíme se na (HT) a tvorbu budoucího já, definování kontextů, výběr modelovaného a proti-modelu, tvorba matice událostí, zapojení nevědomí do HT procesu.
 • Realizace HT,  rapport s modelovaným, podpora snění, výběr nejvhodnější HT techniky  pro tvorbu budoucího “já”- neurologické úrovně v HT. Integrace HT do požadovaných kontextů a využití v budoucnosti.
 • Seznámíte se s technikami transpersonální hypnoterapie k uskutečnění transpersonální vize neboli jak realizovat cestu k překročení ega - zejména stínových aspektů, pro dosahování svých idejí a cílů - krok za krokem.  

3. Substantia metamorphosis - substance proměny: Terapie pomoci přírodních látek z hlediska epigenetiky

termín: 9 - 10. 12. 2023
tréninkové pondělí: 11. 12. 2023 - 10:00 - 13:00

 • Původ nemocí z hlediska genetiky a epigenetiky
  jak “zapínat a vypínat” geny pomocí přírodních látek.
 • Terapeutické modely a konkrétní postupy v praxi (např.: revmatoidní artritida, rakovina prsu, Downův syndrom, astma, atopický ekzém, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba a další).
 • Osvojíte si unikátní techniku informační medicíny, díky které poznáte, která bylina nebo přírodní látka je pro vás nebo vašeho pacienta vhodná a účinná.
 • Naučíte se, jak testovat přírodní látky tak, aby byly tzv. “šité na míru”.
 • Dozvíte se jak odkrývat zdroje a příčiny nemoci z hlediska epigenetiky - pomocí uvědomování si všech souvislostí.
 • Dozvíte se jak nazírat na “zvonkohru genomu” a jak jednotlivé geny nebo soustavy genů při jejich zvýšené nebo snížené expresy působí.
 • Jak naplánovat proces uzdravení v čase a prostoru.

Dozvíte a naučíte se

 • Jak funguje genetika stárnutí a jak ho zpomalit
 • Jak zvýšit šanci na miminko a podpořit inteligenci svých dětí
 • Jak regenerovat, trénovat nebo zvýšit výkonnost sportovců, včetně profesionálních
 • Jak zlepšit paměť a kognitivní schopnosti
 • Co je pro vás zdravé jídlo a jak předcházet civilizačním chorobám

Host

Součástí programu budou zvaní hosté, vyprávějící svůj příběh uzdravení se z rakoviny, revmatoidní artritidy, sklerózy multiplex,  či jiných vážných nemocí. 

Příběhy hostů, které rezonují s filozofií dnešní doby a zároveň vysvětlují, jak skvěle lze propojit moudrost  velkých tradičních nauk (čínská medicína, ajurvéda, evropský herbalismus, indiánská medicína)  s nejnovějších poznatky z genetiky, epigenetiky,  neurověd a  psychologie.

4 . Umění meditace - stavání se klidem a mírem v nás

termín: 20. - 21.1. 2024,
tréninkové pondělí: 22.1. 2024 - 10:00 - 13:00

 • Osvojíte si umění meditace a nastoupíte cestu klidu a moudrosti k multidimenzím vědomí skrze uvědomování a trénink dosahování změněných stavů vědomí pomocí meditace, kontemplace a dechových technik z hlediska velkých spirituálních tradic východu a nejdůležitějších objevů a poznatků v neurovědách a psychologii na západě.

Cena programu
64.000 Kč
Možnosti úhrady:

I. 20 % sleva pro zájemce, kteří zaplatí celý program dopředu najednou do 31.7. (cena po slevě 64.000 Kč)

II. Možnost platby za jednotlivé bloky po 20.000 Kč (4 bloky * 20.000 Kč = 80.000 Kč).

Místo: Praha - Světladíl

Počet studentů: 24