Magický pramen vody žítkovské bohyně nikdy netajily

Voda

Sedím u jednoho z horských pramenů a zurčení vody se rozléhá do ticha lesa. Kousek pod pramenem vidím ropuchu. Zavřu oči a vzpomínám.

Docela nedávno jsem brouzdal v lesích kolem Jindřichova a došel jsem až k jednomu z pramenů Mšenského potoka. Na kameni seděla žába a hned vedle vody stála dřevěná nástěnka ve tvaru domečku a na ní list s tímto úžasným textem:

VĚDĚNÍ O VODĚ – DUCH ARKAN – 10 TISÍC LET

PRAMEN – je jako rozvoz potravin, je to energie pro všechny Rasy.

VODA – je tekutina, jako fyzický subjekt. Ale z hlediska energií, voda – to je vše, co existuje na Zemi, všechny rostliny, a všechny živé bytosti. Ve vzduchu se vždy nachází vlhkost, bez vody všechno hyne. Nebe je modré zejména od vlhkosti obsažené ve vzduchu – je modré od vody.

Voda bývá, co se její struktury týče, velmi různorodou. Zejména od struktury vody je daná určitá příslušnost Rase. Pramenitá voda – je myšlenka Země, je to její vědění, tzn. rozum tvořícího Boha. Když člověk objeví pramen, který patří jeho Rase, začne se na sebe nepozorovaně rozvzpomínat a budou k němu chodit čisté myšlenky. Když je pak bude moci oddělovat a zapamatovávat si je, potom dost rychle pochopí správnost svých činů, nebo jejich zlomyslnost.

Jeho duše se začne více rozechvívat a okolní svět uvidí jinými očima. Jestliže kdy dělal ohavné činy, tak pocítí a pochopí, že to opravdu ohavné činy byly. V jeho srdci bude ubývat agrese, bude chtít přátelit s lidmi i okolním světem a nebojovat s ním. Takový člověk potom začne přemýšlet o tom, kdo tohle to všechno Stvořil – o Bohu, ne však jako o něčem abstraktním, ale jako o bytosti. Začne se probouzet a zděsí se nad obra-zem dnešní reality. Co všechno může udělat voda s člověkem. To ukazuje na to, že voda má smysl.

Vodní pramen

VODA – to je skutečně myslící energie, se znalostí o primárním zdroji. S vodou je možné hovořit, vysvětlovat jí co od ní potřebuješ. Když ji kontaktuješ s čistým srdcem, může ti vyléčit jakoukoliv nemoc.

VODA může udělat tvrdé měkkým a měkké tvrdým. Když pijete vodu, tak jí prostě řekněte: „Mám tě rád“. Odpoví vám svojí láskou, dá vám mír, zklidnění, náplní vás silou. Všechno, oč jí poprosíte, se bude snažit vyplnit.

Toť vše o vodě od pramene.

Když jsem šel znovu k prameni, vzal jsem sebou Marka s bolavými klouby. Do 3 – litrového demižónu jsem načerpal průzračně čistou vodu. Na samolepku jsem nakreslil fialové a žluté slunce s paprsky. Vedle jsem napsal: ZDRAVÉ A SILNÉ KLOUBY. In-formaci jsem pak nalepil na sklo demižónku. A nyní budeme pár týdnů, ale možná i dva nebo tři měsíce čekat na výsledek.

Když se léčivá voda dostane do těla, začnou mizet vibrace z toxických látek a uzdravující INFORMACE se vrátí do svých původních nastavení – programů, projevující se jako harmonické uzdravující obrazce. Tak, jak to ostatně prokázal japonský badatel Masaru Emoto nebo už dávno před ním Giorgio Piccardi.

Že je voda velice citlivé médium, je všeobecně známo. Důkazy o tom, že voda dokáže reagovat i na velmi subtilní změny elektromagnetického pole Země způsobené sluneční aktivitou, podal již před půl stoletím italský fyzikální chemik Giorgio Piccardi (1895-1972) pomocí jednoduché precipitační reakce (hydrolýza chloridu vizmutu) prováděné po řadu let simultánně v několika laboratořích po celém světě.

Že hudba (tóny)vliv na strukturu hmoty, na růst a ovlivňuje fyziologické procesy, je známo již skoro sto let a počínaje obrazci vznikajícími na základě zvuku (Chladniho obrazce, nověji např. tvorba A. Lauterwassera) až po růstové studie, je to také více či méně doloženo.

Pokusy s koloidními roztoky (na principu změny zbarvení), ovlivňovanými mentálně člověkem (léčitelem), byly rovněž již prováděny před experimentováním japonského badatele Masaru Emota se zmraženými vzorky vody.

Přemýšlím nad jeho větou: „Limonáda místo pramenité vody představuje jednoduchý a nenápadný způsob, jak si přivodit vážné onemocnění.“

O cole, kofole a podobných fosfátových nesmyslech, ničících naše buňky ani nemluvě.

„Je věcí odpovědnosti každého z nás dozvědět se co možná nejvíce o vodě, která je nejcennějším bohatstvím naší planety, a přispět k proměně vědomí svými myšlenkami, slovy a modlitbami a vzájemnými projevy lásky a vděčnosti. Nechť naše porozumění vodě přinese mír celému světu.“ Masaru Emoto

Radim Grebeníček
Radim Grebeníček

Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Radim Grebeníček
Zakladatel a tvůrce vzdělávacích projektů Umění uzdravovat, kde své studenty vzdělává i trénuje staré i evolučně nové dovednosti, jako jsou hypnotické techniky nebo kontemplace. Čerpá z nejnovějších poznatků v biologii, psychologii, neurovědách, epigenetice, subatomární fyzice a dalších oborech, a celkově multioborovém vzdělávání.

Napište nám

Kontakt

Chcete se nás na něco zeptat? Zanechte nám prosím zprávu s kontaktem na vás, jakmile to bude možné, ozveme se vám. 

Jméno*
Příjmení*
Telefon (nutno zadat předvolbu)*
E-mail*
Zpráva*

Stáhněte si zdarma e-book:

Jak jsem se zbavil
alergie i astma

Chcete se zbavit autoimunitních nemocí?

Alergie, astma i atopického ekzému? 

Bolesti, revmatoidní artritidy i únavy?